LIUF´s første 20 år.


LIUF blev stiftet 12. juni 1975 af en kreds af lærere og forældre med tilknytning til Lundergårdskolen.

Her er en beskrivelse af 3 faser samt ”milepæle i foreningens historie”.
 

1975-82

Målet var oprindeligt at oprette en børneidrætsklub, der kunne tage sig af børnene indtil de var gamle nok til selv at transportere sig til de andre idrætsforeninger i byen. I denne fase var der stort set kun børnemedlemmer i foreningen.
Man havde dårlige fysiske rammer at arbejde indenfor:
Lundergårdhallen var endnu ikke bygget, så man var henvist til overskydende timer i haller rundt om i kommunen. Håndbold blev henvist til Vendiahallen og indefodbold til Skalleruphallen, men også Bjergbyhallen blev benyttet i en kort periode. Kun de mindst attraktive timer blev stillet til rådighed dvs. eftermiddagstimer, fredag aften og søndag formiddag.
Udendørs fodbold foregik de første år på Vestre Skoles gamle bane på Løkkensvej. Banen havde ikke tilnærmelsesvis de rigtige dimensioner
Efterhånden blev der anlagt baner omkring Lundergårdkolen, så aktiviteterne kunne afvikles her.
Der var i denne periode ingen mulighed for at øge foreningens medlemstal, der holdt sig nogenlunde konstant på omkring 300.
Der var kun én bestyrelse, der tog sig af alle foreningens aktiviteter.
 

1983-91

Denne periode udgør foreningens ekspansionsfase: Lundergårdhallen blev bygget og allerede 7 år efter blev den udbygget med flere omklædningsrum samt klublokale og kontor.
Også antallet af boldbaner blev forøget til det nuværende antal, og der blev installeret lysanlæg på den gamle campingplads ved Løkkensvej. Foreningen råder dog endnu ikke over en lysbane i fuld størrelse.
Medlemstal blev mere end tredoblet og LIUF fik ny struktur med selvstændige bestyrelser for de enkelte idrætsgrene.
Foreningens målsætning blev ændret, så alle idrætsgrene også fik voksenafdelinger. En række nye afdelinger og aktiviteter så dagens lys.
Sammen med Lundergårdskolen blev der lavet udviklingsarbejde. Fra 10-punkts- og 7-punktsprogrammerne blev der i alt bevilliget penge til udviklingsarbejde i 4 år til bl.a. børneidræt og uddannelse af unge trænere.

 
1992-

Kan bedst karakteriseres som en konsolideringsfase, hvor medlemstallet har ligget på omkring 1200.
Petanqueafdelingen er den eneste nye aktivitet, som er taget på programmet.
I denne periode har der været et samarbejde med HI i ungdomsafdelingen i fodbold. Også håndboldafdelingen havde et kortere samarbejde med HI. Dette samarbejde måtte dog, af økonomiske årsager, opgives efter 2 år.
I denne periode er Lundergårdrevyen rigtig slået igennem som landsdelens amatørrevy nr. 1.
Også andre årligt tilbagevendende begivenheder har efterhånden bidt sig fast, medens andre er gledet ud.
LIUF har i denne periode indledt et samarbejde med kriminalforsorgen med henblik på afvikling af samfundstjeneste. Flere har afviklet samfundstjeneste i foreningen og det har oftest fungeret til alles tilfredshed.
Fra 1993 har dagplejen benyttet vores klublokale til legestue.
 

Milepæle i foreningens historie

1975

 • Foreningen stiftes
1983       
 • Lundergårdhallen indvies 1. oktober.
 • Nye vedtægter med selvstændige bestyrelser.
 • Støtteforeningen LIUF´s Venner stiftes
1984               
 • 1. Lundergårdrevy

1990

 • Indvielse af tilbygningen til Lundergårdhallen
 

Aktiviteters udvikling

Badminton      

 • Motion i gymnastiksal 1975-1983.
 • Bestyrelse 1983.
 • Var på et tidspunkt LIUF´s største afdeling.
 • Medlemstallet faldt, og aktiviteten ophørte helt omkring 2015.

 Basketball  

 •   Oprettet med bestyrelse 1984.
 •    Fusion med med Hjørring Basketball 1987                                             

Bordtennis

 •  Mange medlemmer de første år. Borde på Lundergårdskolen.
 •  Bestyrelsen 1983                  

Fodbold  

 • Bestyrelsen 1983.
 • Seniorafdeling fra 1984.
 • Venskabsklub Skoftebyens Idrätsforening fra 1986.
 • Samarbejde med HI fra 1992 (HFF) i ungdomsafdelingen.             
Gymnastik
 • Forældregymnastik indtil 1982 i Lundergårdskolens regi.
 • Bestyrelsen 1983.                      

Håndbold  

 • Trænede i Vendiahallen indtil 1983
 • Bestyrelsen 1983.              

LØB

 • Start 1990.
 • Bestyrelse 1991.
 • Fusion med Vendia 1991

Petanque

 • Oprettet og ledet af et udvalg 1995.
 • Bestyrelse fra 1999.
Svømning
 • Startede i 1986 med et tilbud til hele familien i seminariets svømmehal.
 • Støttede fodboldafdelingen.
 • Stoppeede efter nogle år, da deltagertallet blev for lavt.
LIUF´s Venner
 • Stiftet 1983
 • Lundergårdrevy og drift af hallens cafeteria                     

Præmiewhist

 • Start 1983
 • Blev afviklet i cafeteriets mødelokale i en række år.
 • Støttede fodboldafdelingen.                

 


Årlige begivenheder og aktiviteter

 •  Lundergårdrevy
  • Start 1984.
  • Afvikles omkring 1. maj.
  • Overskud støtter idrætsforeningen.
 •  Juletræ i Lundergårdhallen
  • Første gang 1991.
  • Afholdes i december for foreningens medlemmer med pårørende.
 •  Indefodbold stævne 
  •  Første gang 1986.
  • Afvikles i juledagene.                                              

 
Aktiviteter, der er ophørt

 • Boldbasis 1986-87. Etårigt udvikingsprojekt sammen med Lundergårdskolen.
 • Idræt for sjov 1987-1990. Treårigt udvikingsprojekt sammen med Lundergårdskolen.
 • Klubråd 1988-? Lavede aktiviteter for foreningens ungdomsmedlemmer. Udvalget er en af aktiviteterne "fælles juletræ" er stadig en årlig begivenhed.
 • 1991-93: Børnepasning Legeaktiviteter for børn medens forældrene går til gymnastik

 

LIUF´s første 20 år

Lundergård Idræts- og Ungdomsforening
Bodøvej 13
9800 Hjørring
CVR:    80693214
Ret medlemsoplysninger
Log ind
Lundergård idrætsforening | Bodøvej 13 | 9800 Hjørring | Tlf.: